נושאים שהתפתחו מאד במערך הריאות מאיר בשנה האחרונה

פרופ' דוד שטרית - מנהל מערך ריאות מרכז רפואי מאיר
נושאים שהתפתחו מאד במערך הריאות מאיר בשנה האחרונה.
סרטים נוספים