אודותאילנה יעקובי

אחות אחראית מרפאת ריאות

עד שנת 2013