סרטים

סרטים נוספים
פרופ′ דוד שטרית מנהל מערך ריאות מרכז רפואי מאיר בכ"ס
פרופ′ דוד שטרית מנהל מערך ריאות מרכז רפואי מאיר בכ"ס
ד′′ר קוסלו מתיו רופא ריאות בכיר מנהל מרפאת ברונכיאקטזיות
ד′′ר קוסלו מתיו רופא ריאות בכיר מנהל מרפאת ברונכיאקטזיות
ואפיה נאסר אחות אחראית מחלקת ריאות
ואפיה נאסר אחות אחראית מחלקת ריאות
עדנה חגי אחות אחראית מרפאת ריאות
עדנה חגי אחות אחראית מרפאת ריאות
ד"ר שבתאי ורסנו מנהל מרפאת אסטמה ויל"ד ריאתי מרכז רפואי מאיר
ד"ר שבתאי ורסנו מנהל מרפאת אסטמה ויל"ד ריאתי מרכז רפואי מאיר
ד"ר שבתאי ורסנו מנהל מרפאת אסטמה ויל"ד ריאתי מרכז רפואי מאיר
ד"ר שבתאי ורסנו מנהל מרפאת אסטמה ויל"ד ריאתי מרכז רפואי מאיר
כהן רזיה פיזיולוגית מנהלת המעבדה לתפקודי ריאות
כהן רזיה פיזיולוגית מנהלת המעבדה לתפקודי ריאות
אילנה יעקובי אחות אחראית מרפאת ריאות
אילנה יעקובי אחות אחראית מרפאת ריאות
ד"ר גובר אלכסנדר מנהל מרפאת שינה ותומכי נשימה
ד"ר גובר אלכסנדר מנהל מרפאת שינה ותומכי נשימה
ד"ר אלונה מטבייצ′וק מנהלת מרפאת ברונכאקטזיות
ד"ר אלונה מטבייצ′וק מנהלת מרפאת ברונכאקטזיות
ד′′ר פולנסקי מיכאל מנהל מרפאת הצדר (פלאורה)
ד′′ר פולנסקי מיכאל מנהל מרפאת הצדר (פלאורה)
פרופ′ שטרית דוד בתוכנית בריאות 10 בערוץ 10.
פרופ′ שטרית דוד בתוכנית בריאות 10 בערוץ 10.
פרופ′ שטרית דוד בתוכנית משפחה 10‚ בערוץ 10.
פרופ′ שטרית דוד בתוכנית משפחה 10‚ בערוץ 10.
ד"ר גנדל מנהל כרוגית חזה
ד"ר גנדל מנהל כרוגית חזה
פרופ′ שטרית דוד  מנהל מערך הריאות החדש
פרופ′ שטרית דוד מנהל מערך הריאות החדש
ד"ר ברוך חן מנהל מרכז COPD
ד"ר ברוך חן מנהל מרכז COPD