אודותפרופ' שטרית דוד
ומנהל מערך הריאות החדש 
בבית החולים מאירד"ר ברוך חן
מנהל טיפול נמרץ נשימתי

 

טיפול נמרץ נשימתי הינה יחידת משנה בתוך מערך הריאות. היחידה נותנת מענה מיידי לחולים עם מחלות ריאתיות, הסובלים מבעיה חריפה המצריכה השגחה אישית או טיפול באמצעי עזר הנשמתיים פולשניים ולא פולשניים.
היחידה כוללת כיום 4 מיטות ומנוהלת ע ידי צוות מומחי ריאות מיומן.